Tuesday, July 29, 2014

నా అనుమానాన్ని నివృత్తి చేసిన "ఆలోచనా తరంగాలు" శర్మ గారికి కృతజ్ఞతలునాకు ఎన్ని రోజులనుండో ఒక ప్రశ్న అడుగుదామని ఒకటే ఆతురత గా ఉండేది.అయితే అటువంటివి సాధనా మార్గం లో ఉన్నవారికి..అదీ ఎంతో గానో ఆధ్యాత్మిక లోతులను తరచి చూసిన వారికి గాని బోధపడవని నా నమ్మకం. సరైన వారు నాకు తారసక పడక అలానే నాలోనే ఉంచుకున్నాను దాన్ని.కట్టా కృష్ణారావు గారని చెప్పి ఆయన వలన నేను యోగ మార్గం లోకి ప్రవేశించబడ్డాను.నిజం చెప్పాలంటే నేను skeptic ని ఇలాంటి విషయాల్లో.ఆయన ప్రవర్తన,మాట ,ఇతర తీరులు నన్ను ఎందుకనో ఆకర్షించేవి.కేవలం ఆయన పై గల ప్రేరణా పూర్వకమైన అభిమానం వల్లనే కుండలినీ సాధన లోకి ప్రవేశించాను.కాలం గడుస్తున్న కొద్దీ ఎదురయ్యే విచిత్ర అనుభవాలు చాలా ఆశ్చర్యకరం గా అనిపించేవి.అవి చెప్పడానికి నాకు భాష సరిపోదు.కాలం సరిపోదు.అందుకనే మనదేశం లో ఇలాంటి అనుభవాలని బయటకి వెల్లడించడానికి గురువులు అనుమతించలేదేమో అనిపించింది.ఒకటి మాత్రం బల్లగుద్ది చెప్పగలను.భారత దేశం యొక్క నిజమైన లోతులు ఏమిటో ఎవరూ ఎప్పటికి కనుక్కోలేరు.సాధన లో అంచులు దాకా వెళ్ళిన మహానుభావులుతప్ప ..! అందుకే ఓషో అన్నాడేమో.." ఒక అయిన్ స్టీన్ ఎక్కడైనా పుట్టవచ్చు..కాని ఒక ఋషి మాత్రం ఇండియా లోనే పుడతాడు" అని.

సరే..ఎక్కడకో వెళ్ళిపోతున్నా...అసలు విషయం లోకి వస్తాను...ఒకానొక రాత్రి ,ధ్యానం చేసి పడుకున్నాక,మధ్య రాత్రి వేళ ...ఉన్నటుండి తెలివి వచ్చింది ..ఎందుకో లోపల నరాల్లోంచి ఏదో తెలియని ఒక వైబ్రేషన్...ఉన్నట్లుండి నా మెదడు లోకి ..ఎవరో ప్రశాంతంగా ,నెమ్మదైన వాయిస్ తో మాట్లాడినట్లుగా అవుతున్నది.ఆ స్వరం ఇలా అన్నది" నేను యయాతిని...పురాణాల్లోని వి అన్నీ కట్టుకధలు కావు.నేను ఇంకా సజీవంగా నే ఉన్నాను." 

నాకు ఎప్పుడూ అలాంటి అనుభవం కాలేదు.అసలు యయాతి గురించి కూడా నాకు తెలియదు.వెంటనే గూగుల్ లోకి వెళ్ళి సెర్చ్ చేశాను.ఆయన కధని ..వృతాంతాన్ని తెలుసుకున్నాను.అయితే సాధానా మార్గం లో పురోగమించిన వారే ఇలాంటివి ఇంకా వివరించి చెప్పగలరు.బయటికి ఎవరికి చెప్పినా నవ్వుతారు గనక అది నాలో అలానే దాచుకున్నాను.  

గత కొంతకాలంగా ఆలోచనాతరంగాలు బ్లాగు చదువుతున్నప్పుడు దానిని నిర్వహిస్తున్న సత్యనారాయణ శర్మ గారిని ఈ ప్రశ్న అడగాలనిపించి అడిగాను.వారు వెంటనే నాకు సమాధానమిచ్చారు.వారిలో గొప్ప సాధకుని లక్షణాలు ప్రస్ఫుటంగా కనిపించడం వల్లనే నేను అడిగాను. ఆ సమాధానాన్ని క్రింద ఇస్తున్నాను.నిజానికి ఇలాంటివి అన్నీ చాలా పర్సనల్ గా వర్తిస్తాయి.అయితే ఏ ఒక్కరికైనా ఏ విధంగా నైనా మంచికి ఉపయోగపడుతుందేమోని ఇక్కడ రాస్తున్నాను అంతకు మించి ఏమీ లేదు.శర్మ గారికి నా ఈ బ్లాగు ద్వారా మరోసారి కృతజ్ఞతలు.      

KVVS Murthy garu,
Yayati was a mighty king of Chandravamsa.He was the son of Nahusha.He had two wives Devayani and Sharmishta and 5 sons.He lived a very happy and luxurious life for ages but finally lost his youth due to Sukracharya's curse.Still not satisfied and craving sexual enjoyment he requested his sons to donate youth to him.Everyone refused except one son named Puru.So he regained his youth and enjoyed sex for ages again.Finally he realized that lust cannot be satisfied through enjoyment,how ever long it might be.So he gave his your back to his son,went to forest to do tapasya as Kings used to do in olden days.This is history.

Now what you felt is very true.It is the spirit of Yayati.Everyone of us has an Yayati in him.It is the insatiable thirst for sexual enjoyment.It never is satisfied permanently.So Yayati lives forever,in all of us.

He gave a profound statement through his experience.See Mahabharatha Adiparva 85.12.There you find him saying:Lust is never satisfied,desires and passions are never satisfied through enjoyment,like fire is never extinguished by pouring more ghee into it.

Discard desire. This disease kills. The wicked people cannot give it up, neither old age can lessen it. True happiness lies in controlling it.

Ages before Lord Buddha,King Yayati said the same thing through his own experience.In our tradition he has become the synonym for excessive lust and desire for perennial enjoyment.

You felt his vibration on that night.What he said is true.He is not a mere tale of Puranas,He is real.We see him all around us,everyday.

No comments:

Post a Comment

Thanks for your visit and comment.