Tuesday, June 17, 2014

Mario Puzo నవల Fools die సంక్షిప్తంగా (పదకొండవ భాగం/చివరి భాగం)

Mario Puzo నవల Fools die సంక్షిప్తంగా (పదకొండవ భాగం/చివరి భాగం)

టి.వి.లో Janelle నటించిన సినిమా చూస్తున్నపుడు ఆ పాతజ్ఞాపకాలు అన్నీ మళ్ళీ వెనక్కి మరలివస్తున్న అనుభూతిని పొందుతాడు మెర్లిన్.

అక్కడ హాలివుడ్ లో ఆమె చాలా బిజీ గా ఉంటుంది.కొత్త సంవత్సరం సంధర్భంగా జరగబోయే పార్టీ కోసం..! ఆ పార్టీలో మిత్రులందరినీ కలుస్తుంది.అర్ధరాత్రి కావొస్తుండగా డిప్రెస్ అయిన అనుభూతి కలుగుతుంది.ఆమె మిత్రుడు Joel కొంత Cocaine ఇస్తాడు.మళ్ళీ కాసేపయినతరువాత విపరీతమైన Headache వస్తుంది జానెల్ కి..!

తనని ఇంటివద్ద దింపవలసిందిగా Joel ని కోరుతుంది.ఇంటివద్ద ఆమె కోరిక మేరకు బయటికివచ్చేస్తాడు.డాక్టర్ ని పిలవాలా అని అతడు అడగ్గా వద్దంటుంది.బెడ్ రూం ని అమీపిస్తుండగా మెడవెనుక ఎవరో తోసినట్టుగా ఒక Terrible blow ఫీలవుతుంది.వెళ్ళి ఎదుటున్న గోడకి తగులుతుంది.

గోడమీద అంటించివున్న మెడికల్ సిబ్బంది ఫోన్ నెంబర్ కి కాల్ చేస్తుంది. అలా Brain లోపల ఆగి ఆగి blows ఇచ్చినట్లుగా అనిపిస్తూ భయంకరమైన బాధని అనుభవిస్తూంటుంది.

అంబులెన్స్ లో ఎక్కించుకొని ఆమె ని ఆసుపత్రికి తీసుకు వెళుతుండగా దారి మధ్య లోనే మళ్ళీ ఒక blow ఆమెని కుమ్మరించి .ఈ లోకం నుంచి Janelle ని తీసుకువెళ్ళిపోతుంది.

ఆ తెల్లవారి Aliceఫోన్ చేస్తుంది మెర్లిన్ కి..!Janelle కి 'సెరెబ్రల్ హేమరేజ్'అని..చావు బ్రతుకుల్లో ఉందని..!'

"ఇప్పుడెలా ఉంది"

"ఆమె brain కి activity లేదు.Living on machines "

"అయితే ఆమె మరణానికి చేరువలో ఉందా.."అంటాడు మెర్లిన్.

"వాళ్ళ family members అంతా రేపు వస్తున్నారు....జరగవలసిన కార్యక్రమాల గూర్చి" ఇన్ డైరక్ట్ గా చనిపోయిందని చెబుతుంది.విషయాన్ని అర్ధం  చేసుకుంటాడు మెర్లిన్.ఇద్దరి మధ్య చాలాసేపు నిశ్శబ్దం....!

"ఆమె మిత్రులు...శ్రేయోభిలాషులు....అంతా funeral కి వస్తున్నారు.ఆ తర్వాత memorial service కూడా ఉంటుంది.నిన్ను ఆమె ఎంతో ప్రేమించేది....నువ్వు ఈ కార్యక్రమానికి వస్తున్నావు కదూ" Alice అడుగుతుంది.

"లేదు...నేనిప్పుడు రాలేను.ఒక రెండు వారాల తర్వాత అయితే రాగలను.అప్పుడు కలుస్తాను."

కోపంగా ఆమె ఫోన్ disconnect చేస్తుంది.

మెర్లిన్ ఎందుకనో నవ్వుతాడు.ఎందుకని నేను నవ్వుతున్నాను...అని తనలో తను ప్రశ్నించుకుంటాడు.తన secret wish నిజమైనందుకా..?' I know I dream of her many times at night.But I never remember those dreams.I just wake up thinking about her as if she were still alive"  అంతరంగం లో అలా భావాలు కదులుతుంటాయతనికి.

నెవడా లోని పర్వాతాల నీడల్లో....లాస్ వెగాస్ లోని నియోన్ లైట్ల ధగ ధగల్లో...ఈ రాత్రికి Xandu లో తను గేంబ్లింగ్ ఆడబోతున్నాడు.రేపు ఉదయాన్నే న్యూయార్క్ కి ఫ్లైట్ లో వెళ్ళిపోతాడు.రేపు రాత్రి కుటుంబం తో..అతని సొంత ఇంటిలో నిదురిస్తాడు.తన పనిలో క్షేమంగా ఉంటాడు.

Jordan,Artie,Osano,Cully,Janelle వీరందరూ జ్ఞాపకం వస్తారు.రకరకాల తలపులు వస్తవి.'Simple.Life was too much for them.But not for me..!Only fools die...!

                               ---KVVS Murthy
----------సమాప్తం --------------------------------
 


No comments:

Post a Comment

Thanks for your visit and comment.